Ultrasoon reinigen FAQ

 1. Wat is "cavitatie"?

 2. Wat is "ontgassen", en waarom moet dit gebeuren voor het ultrasoon reinigen?

 3. Hoe krijg ik de beste ultrasone reiniging?

 4. Kan ultrasoon reinigen schade toebrengen aan mijn onderdelen?

 5. Waarom is een speciale reinigingsvloeistof nodig voor het reinigen?

 6. Welke reinigingsvloeistof moet ik gebruiken?

 7. Welke reinigingsvloeistof gebruik ik best NIET?

 8. Wanneer moet de reinigingsvloeistof ververst worden?

 9. Wat is de beste reinigingstijd?

 10. Welke ultrasoon frequentie is geschikt voor mijn toepassing?

 11. Wat is het doel van de verwarming bij ultrasoon reinigen?

 12. Hoe controleer ik mijn ultrasone reinger op correcte werking?

 13. Hoe voer ik de test met het labo-glaasje uit?

 14. Hoe voer ik de aluminium folie-test uit?

 15. Wat is de optimale reinigingstemperatuur bij ultrasoon reinigen?

 16. Is spoelen vereist na het ultrasoon reinigen?

 17. Hoe werkt indirecte reiniging?

 


Wat is "cavitatie"?

Trillingen met frequenties groter dan 18 kHz (18000 trillingen per seconde) worden ultrasoon trillingen genoemd. Als resultaat van deze trillingen ontstaan in vloeistoffen miljoenen kleine vacuüm bellen. Tijdens de hoge druk fase imploderen deze vacuüm bellen en creëren ze uiterst effectieve drukgolven. Dit proces wordt cavitatie genoemd en zorgt er voor dat vuildeeltjes van te reinigen objecten losgemaakt worden.

Terug naar boven


Wat is "ontgassen", en waarom moet dit gebeuren  voor het ultrasoon reinigen?

"Ontgassing" is de verwijdering van gassen uit de reinigingsvloeistof. Efficiente cavitatie treedt pas op nadat alle gassen uit de reinigingsvloeistof verwijderd zijn. Slechts dan kan er een vacuüm in de gevormde luchtbelletjes gevormd worden. Het is de energie die vrijkomt wanneer, in de hoge druk fase, de drukgolven de wand van de belletjes raken, en deze hierdoor imploderen, die het reinigingsmiddel in staat stelt om de hechting tussen te reinigen onderdeel en de verontreinigingen te verbreken. Sommige ultrasone reinigingstoestellen hebben een "degass" functie die alternerend de ultrasoonwerking aan en uit zet. Een vergeljkbaar effect kan berikt worden door de reiniger enkele minuten te laten werken voordat het te reinigen onderdeel er in geplaatst wordt. Laat een ultrasoon reiniger NOOIT werken zonder vloeistof in de tank!!!

Terug naar boven


Hoe krijg ik de beste ultrasone reiniging?

Om efficiente ultrasone reiniging te bekomen zijn enkele factoren belangerijk. De belangrijkste hiervan zijn:
Het kiezen van de juiste reinigingsoplossing.
Ultrasoon reinigen met de juiste temperatuur en reinigingstijd.
Het kiezen van de juiste maat en type van ultrasone reiniger.

Terug naar boven


Kan ultrasoon reinigen schade toebrengen aan mijn onderdelen?

Met de juiste voorzorgsmaatregelen wordt ultrasoon reinigen beschouwd als veilig voor de meeste materialen. Alhoewel het effect van duizenden implosies per seconde zeer krachtig is, is ultrasoon reinigen veilig, omdat de vrijgekomen energie op microscopisch niveau geschiedt. De belangrijkste overweging hierbij is de keuze van de reinigingsoplossing. Mogelijk negatieve impact van het reinigingsmiddel op het te reinigen materiaal zal door de ultrasone werking worden versterkt.

Terug naar boven


Waarom is een speciale reinigingsvloeistof nodig voor het reinigen?

Het doel van de een goede reinigingsmiddel is het doorbreken van de hechting tussen de verontreinigingen en het te reinigen voorwerp. Water alleen heeft geen reinigende eigenschappen. Het primaire doel van de ultrasoon reiniger (cavitatie) is het reinigingsmiddel te helpen om zijn werk te doen. Een goed reinigingsmiddel bevat verschillende ingrediënten ontworpen om de ultrasone reiniging te optimaliseren. Bijvoorbeeld: Een lagere vloeistof oppervlaktespanning zorgt voor verhoogde niveaus van cavitatie. Een ultrasone oplossing moet een goede bevochtigingsmiddel of oppervlakte-actieve stof bevatten.

Terug naar boven


Welke reinigingsvloeistof moet ik gebruiken?

Moderne ultrasone reinigingsoplossingen zijn samengesteld uit een verscheidenheid van detergenten, bevochtigingsmiddelen en andere reactieve componenten. Er is tegenwoordig een grote verscheidenheid aan uitstekende reinigingsproducten, ontworpen voor specifieke toepassingen, beschikbaar. Een juiste keuze van reinigingsmiddel is cruciaal voor het reinigsresultaat en om ongewenste reacties met het te reinigen voorwerp te vermijden.

Terug naar boven


Welk reinigingsvloeistofgebruik ik best NIET?

Ontvlambare stoffen of oplossingen met een laag vlampunten mogen nooit worden gebruikt. De energie die vrijkomt door cavitatie wordt omgezet in warmte en kinetische energie, dit genereert hoge temperaturen in de reinigingsoplossing, hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan! Zuren, bleekmiddel en bleekmiddel bijproducten dienen algemeen te worden vermeden, maar kunnen wel via indirecte reiniging gebruikt worden. Zuur en bleekmiddelen kunnen roestvrij stalen tanks beschadigen en/of gevaarlijke situaties opleveren.

Terug naar boven


Wanneer moet de reinigingsvloeistof ververst worden?

Reinigingsoplossingen moeten worden ververst wanneer een merkbare afname van de reinigende werking optreedt, of wanneer de oplossing zichtbaar vuil geworden is. Het is meestal niet nodig om voor elke reinigingsbeurt nieuwe reinigingsoplossing te gebruiken. Sommige reinigingsmiddelen hebben een demulgerende werking d.w.z. dat deze de losgekomen vervuiling doen samenklitten en naar het oppervlak brengen. Deze ontstane bovenste laag kan daarna afgeschept worden, zodoende kan de reinigingsvloeistof langer gebruikt worden.

Terug naar boven


Wat is de beste reinigingstijd?

De reinigingstijd varieert en is afhankelijk van het te reinigen onderdeel, gebruikte reinigingsoplossing, de ingestelde temperatuur en de mate gewenst reiniging. Goed zichtbare verwijdering vuil moet bijna onmiddellijk na de ultrasone reiniging beginnen. De reinigingstijd aanpassen is de eenvoudigste (en vaak verkeerd toegepaste) factor om te compenseren voor proces variabelen. Hoewel reinigingsduur van een nieuwe toepassing door ervaring kan ingeschat worden moet deze meestal toch nog in de praktijk uitgezocht worden, afhankelijk van temperatuur en gebruikt reiniginsmiddel.

Terug naar boven


Welke ultrasoon frequentie is geschikt voor mijn toepassing?

De ultrasone golven worden opgewekt in een bepaalde frequentie. Deze ligt meestal tussen de 25 en 45kHz. De frequentie van de ultrasoongolven bepaalt de grootte van de caviterende belletjes. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner de belletjes en hoe beter de spreiding in het bad. Een hogere ultrasoonfrequentie is aangewezen om delicate onderdelen efficient te reinigen. Lagere frequenties zorgen voor grotere belletjes die meer energie vrijgeven bij het imploderen.

Terug naar boven


Wat is het doel van de verwarming bij het ultrasoon reinigen?

Het primaire doel van het verwarmingselement van een ultrasoon reiniger is het handhaven van dezelfde temperatuur tussen reinigingscycli. De temperatuur is een belangrijke parameter om de intensiteit van de cavitatie te maximaliseren, omdat veel vloeistofeigenschappen hiervan afhankelijk zijn. Zo geeft een verandering in de vloeistof temperatuur bijvoorbeeld een verandering in viscositeit, in vloeistofdruk en in de oplosbaarheid van gas in vloeistof. De enorme energie die vrijkomt door cavitatie genereert eveneens warmte bij het reinigen. Dit kan erg belangerijk zijn bij bepaalde toepassingen, bijv. het desinfecteren van instrumenten waar de temperatuur in geen geval hoger mag worden dan een bepaalde waarde.

Terug naar boven


Hoe controleer ik mijn ultrasone reinger op correcte werking?

Een slecht reinigingsresultaat is meestal het gevolg van onjuiste controle van een of meer proces variabele(n), zoals het kiezen van de verkeerde reinigingsvloeistof, onvoldoende warmte, of te korte reiniginstijd van erg vervuilde onderdelen. Als u vermoedt dat uw ultrasone reiniger niet goed cavitateert, zijn er twee eenvoudige tests die u kan uitvoeren om de correcte werking van uw ultrasoon reiniger te na te gaan: de test met het labo-glaasje en de aluiminium folie-test.

Terug naar boven


Hoe voer ik de test met het labo-glaasje uit?

Bevochtig het matte gedeelte van een glasplaatje met leidingwater en teken een "X" met een nr. 2 potlood van hoek tot hoek op het matte deel. Zorg ervoor dat de tank tot aan de vullijn gevuld is en dompel het matte einde van het glaasje in verse reinigingsoplossing. Zet de ultrasoon aan. De "X" zal bijna onmiddellijk beginnen vervagen en zou binnen de tien seconden verdwenen moeten zijn.

Terug naar boven


Hoe voer ik de aluminium folie-test uit?

Snij een stuk aluminiumfolie ter grootte van de bodem van de tank. Vul de tank met een ultrasone reiniging oplossing (water volstaat) en ontgas de vloeistof door de reiniger enkele minuten te laten werken. Plaats de aluminiumfolie in de tank door deze voorzichtig onder water te duwen zodat deze de ganse bodem bedekt. Plaats eventueel het mandje bovenop de folie om te voorkomen dat het blad alu-folie boven komt te drijven. Schakel de ultrasoonwerking van het toestel terug aan en na enkele ogenblikken zullen er kleine beschadigingen in de aluminiumfolie te zien zijn. Na verloop van tijd zullen er mooie ronde gaten gevormd worden op de plaatsen waar de transducers zich situeren.

Terug naar boven


Wat is de optimale reinigingstemperatuur bij ultrasoon reinigen?

Warmte verbetert en versnelt het reinigingsproces, de meeste reinigingsmiddelen zijn ontworpen om het beste te werken bij een verhoogde temperatuur. De beste manier om de optimale temperatuur te vinden is het uitvoeren van tests, welke temperatuur geeft de snelste, schoonste en veiligste resultaten? Meestal wordt het beste resultaatbereikt met een temperatuur in het 40 ° C tot 65 ° C bereik. Enkel de ultrasone werking van het toestel zorgt ook voor extra warmte in het bad.

Terug naar boven


Is spoelen vereist na ultrasoon reinigen?

Spoelen wordt aanbevolen om elke chemische residu, dat schadelijk kan zijn voor het onderdeel te verwijderen. Onderdelen kunnen worden gespoeld in een ultrasone reiniger, met behulp van een schoon water bad, of in een apart bad met leidingwater, gedestilleerd of gedemineraliseerd water.


Hoe werkt indirecte reiniging?

Door het plaatsen van een glazen beker in het gevulde ultrasoon reinigingsbad kan men indirect reinigen.

Voor het reinigen van kleine onderdelen kan dit kostenbesparend en dus zeer interessant zijn:

U dient slechts een kleine beker met een bepaald reinigingsproduct te vullen tov anders de gehele tank van het toestel.
De tank kan gevuld zijn met een bepaald reinigingsproduct waarbij u in de beker een ander soort product gebruikt, zodoende dient u niet steeds de tank te verversen om met een ander product te werken.

Voorbeeld reinigen carburator:

Tank gevuld met oplossing SONIXLAB TEK33 om carburator te reinigen.
Hierna plaatst u een maatbeker gevuld met oplossing SONIXLAB TEK77 in de tank die nog steeds met TEK33 guvuld is om de sproeiers van deze carburator apart te reinigen.

Voorbeeld kostenbesparend reinigen:

U vult de tank van het toestel met gewoon leidingwater. Hierin hangt u een kleine glazen beker gevuld met reinigingsproduct.

Voorbeeld: reinigen van munten:

Munten zijn over het algemeen moeilijk te reinigen, hiervoor is een speciale reinigingsvloeistof vereist.

Terug naar boven

Meer informatie: Principe en werking ultrasone reiniging