I. GARANTIE EN RETOURNEREN:

Alle particulier aangekochte elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar (24 maand) garantie (uitgezonderd reinigingsvloeistoffen). Indien het apparaat op BTW-nummer voor bedrijfsgebruik werd aangekocht dan is de garantieperiode 12 maand overeenkomstig de Belgische wet.

Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door ons worden gecompleteerd, dan wel naar onze keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product. 

Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, evenals het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens of na de garantietermijn geschiedt op uw rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen via contacteer ons. Hierna sturen we u een RMA document en nummer toe.

Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik, nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan extreme vochtigheid, warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

Voor reparatieverzoeken dient U steeds een RMA nummer aan te vragen door contact op te nemen met onze technische dienst.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking.

Verzending van vervangende onderdelen tijdens of na de garantietermijn geschiedt eveneens op uw rekening. 

I.I Retourneren, hoe werkt het?

Indien u wenst om goederen terug te sturen aan trad4U gelieve de volgende procedure in acht te nemen:

 1. Neem contact op met trad4U webshop per mail.
 2. Onze klantenservice zal uw aanvraag analyseren en bepalen of de retour geaccepteerd kan worden met de door ons vastgestelde voorwaarden, (zie de garantiebepalingen). Indien de retour akkoord is bevonden kennen we uw herstelling een RMA nummer toe en dient u het artikel franco te verzenden. Retouren zonder expliciete toestemming (per e-mail) van trad4U zullen door ons worden geweigerd.
 3. Indien een artikel binnen de garantietermijn valt, en het defect te wijten is aan een constructiefout, dan heeft u recht op de herstelling van Uw toestel. Mocht het toestel onherstelbaar zijn dan zal dit worden vervangen door een identiek toestel of minstens gelijkwaardig toestel en op onze kosten aan U teruggestuurd worden.
 4. Verzendkosten van het toestel naar ons service centrum zijn steeds voor rekening van de verzender.
Een retourzending dient steeds volgende zaken te bevatten:
 • Het schoongemaakte toestel met alle meegeleverde accesoires en onderdelen.
 • De originele en onbeschadigde verpakking met inbegrip van beschermingsdelen.
 • De aankoopfactuur en het door u ingevulde RMA document.

 

II. BEDENKTERMIJN:

U beschikt over een bedenktermijn van 7 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is.

Indien u tijdens de bedenktermijn echter de artikelen gebruikt, zodanig dat deze beschadigd worden of indien de artikelen gebruikssporen vertonen of -in zijn algemeenheid- indien het gebruik tijdens de bedenktermijn ertoe leidt dat de artikelen door ons niet opnieuw "als nieuw" aangeboden kunnen worden, nadat deze door u teruggestuurd werden, kunnen wij deze artikelen niet voor retour aanvaarden.

Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd, voorzien van alle meegeleverde toebehoren, en in de originele verpakking, samen met een kopie van de factuur, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst der artikelen aan ons terug te sturen.

Vóór het terugsturen dient u contact met ons op te nemen, hierna sturen we u een RMA document en nummer toe. Het transport geschiedt voor uw rekening en risico.

Indien u niet meer beschikt over de de originele en ongeopende verpakking waarin wij u de artikelen hebben toegezonden (met inbegrip van beschermende delen, zoals luchtkussens, schuimplaten en dergelijke) komen de artikelen niet in aanmerking voor terugname. Ook gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld- worden niet teruggenomen.

Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden. De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Aankoop op BTW nummer

AANKOOP OP BTW nummer: Onze vernieuwde site laat automatische aankoop op BTW nummer toe. Uw BTW nummer wordt tijdens het afrekenen gecontroleerd en u ontvangt onmiddellijk het verschuldigde bedrag zonder BTW indien het een intracommunautaire aankoop betreft.

 

Ter info: Een intracommunautaire aankoop houdt een levering in van een organisatie uit één EU-land naar een organisatie in een ander EU-land. 

Er wordt op de factuur geen btw aangerekend, maar die wordt wel door de klant verwerkt in de btw-aangifte.

 

Verzending door DPD of GLS

DPD GLS verzekerde verzending

Paketten tot 30kg:

 

Door het grote aantal zendingen die we met onze vaste koeriers DPD en GLS maken hebben we interessante prijzen en voorwaarden kunnen bedingen.

 

Levertermijn Belgie en Nederland

Bestellingen die op werkdagen voor 14u geplaatst worden en die met een geslaagde paypal of creditcard transactie afgehandeld zijn worden dezelfde dag verstuurd.

Doorgaans zal  uw bestelling de volgende werkdag op uw leveradres in Belgie of Nederland aangeboden worden. 

 

Verzendkosten

De exacte verzendkosten worden in het winkelmandje weergegeven voor u uw bestelling bevestigd en afrekent. 
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de verzendkost per land*

Verzendkosten (Pakket <30Kg)
Belgie €9  
Nederland €9
Luxemburg €9
Duitsland €9
Frankrijk €13

De opgegeven bedragen zijn inclusief BTW en inclusief verzekering

 

Wij rekenen geen toeslag voor meerdere artikelen in een zending, zolang het totaalgewicht lager is dan 30kg. De verzendkosten voor bestellingen hoger dan 30kg worden automatisch aangepast tijdens het afrekenen. 

*Er kan een extra toeslag toegekend worden voor verzendingen naar eilanden. Neem contact op voor details ivm. eilandtoeslag.

 

Palletzendingen en grotere paketten

 

Grotere zendingen worden door een onze transporteur op pallet of kist aan huis berzorgd.
De transportprijs wordt automatisch verrekend na ingave van uw locatie tijdens het afrekenen.

 

Grote toestellen kunnen ook gratis afgehaald worden te Eernegem, onze magazijniers helpen u graag uw bestelling in te laden.
 

 

Gratis afhalen

De aangeboden producten op onze Trad4u webwinkel kunnen ook (na afspraak) gratis afgehaald worden.

Bestellingen betaald met paypal kunnen niet afgehaald worden, gelieve bij afhaling contant of via voorboeking (overschrijving) te betalen.

 

Afhalen aan ons magazijn te Eernegem:

Trad4U
Fabriekweg 45
8480 Eernegem
Belgium
(Industriezone 'B2')
 

 

Bestellingen kunnen afgehaald worden op werkdagen van (ma-vrij) van 8u tot 16u.

Neem contact met ons op voor meer inforrmatie..

Trad4U Webshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Trad4U Webshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan trad4U Webshop hiertoe overgaan. 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van trad4U Webshop. Door gebruik te maken van de diensten die trad4U Webshop u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. 

 

Trad4U Webshop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 

 1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Om het winkelen bij trad4U Webshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
 3. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een bericht te sturen.
 4. Als u bij trad4U Webshop een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw trad4U Webshop account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Trad4U Webshop verkoopt uw gegevens niet:

Trad4U Webshop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij trad4U Webshop

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van trad4U Webshop, dan kunt u ons contacteren. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Artikel 1 Definities 
 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen trad4U en de consument; 

 

Artikel 2 Algemeen 
 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen trad4U en de consument waarop trad4U deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Trad4U, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen 
 

1. Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële consument tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 8 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte. 

2. De inhoud van folders, drukwerken etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen. 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 
 

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Trad4Us aanbod. 

 

Artikel 5 Levering 
 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van trad4U. 

2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). 

3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

4. De zaken worden binnen België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks behoudens van eens stockage probleem of het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden (overmacht). De zaken worden buiten België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 60 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen, zulks behoudens het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden (overmacht). Levertijden worden verlengt met de tijd gedurende welke de consument enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve aangetekend schriftelijk aangetekend in gebreke worden gesteld. 

5. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat trad4U hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

6. Komen trad4U en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen als volgt tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien trad4U gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan trad4U ter beschikking heeft gesteld. 

8. Indien trad4U een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Trad4U schriftelijk via standaard post  ingebreke te stellen. 

9. Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de consument. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de consument. 

 

Artikel 6 Afkoelings periode 
 

1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na aflevering van de zaken de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De consument is alsdan gehouden de zaken onverwijld aan ons te retourneren. De kosten van het retourneren van de zaken komen voor rekening van de consument. Geopende pakketten kunnen niet worden geretourneerd. 

2. De consument is gehouden - op straffe van verval van het reclamerecht - de door ons geleverde zaken binnen 3 dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de consument verplicht zulks zo spoedig (binnen de 3 dagen) na aflevering, aan ons schriftelijk aangetekend per post ter kennis te brengen. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd. 

3. Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de consument binnen 7 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid. 

4. Ieder vorderingsrecht van de consument jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien: 

- de gebreken niet binnen de in dit artikel (in lid 1, 2 en 3) gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; 

- de consument ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 

- de consument de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt; 

5. Klachten betreffende  prijzen en  de factuur, moeten binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken en/of de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de consument terzake jegens ons vervallen. 

6. Het indienen van klachten geeft de consument niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten. 

7. De consument dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. 

8. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. 

 

Artikel 7 Modellen 
 

1. Indien door Trad4U een model is getoond of verstrekt aan de consument, is dit enkel informatief, en kan verschillen van het actuele artikel. 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
 

1. trad4U blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij volledige betaling van de koopprijs gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de consument over. 

2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de consument (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de consument na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 

Artikel 9 Onderzoek en klachten 
 

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Trad4U te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de originele factuur en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

 

Artikel 10 Risico-overgang 
 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Artikel 11 Betaling 
 

1. De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen kunnen alleen worden voldaan door vooruitbetaling via bank/giro of creditcard tenzij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan, of indien wordt gekozen voor rembours, direct bij het in ontvangst nemen van de bestelling. 

3. Indien een rembourszending om wat voor reden ook niet in ontvangst wordt genomen, dan wordt deze na een periode van 3 weken automatisch door aan ons bedrijf geretourneerd. Trad4U heeft dan het recht om de consument rente- en administratiekosten alsmede de volledige kosten voor verpakking en verzending in rekening te brengen. 

4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van trad4U en de verplichtingen van de consument jegens trad4U onmiddellijk opeisbaar. 

7. trad4U heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. trad4U kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Trad4U kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding 
 

1. trad4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

- na het sluiten van de overeenkomst Trad4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2. Voorts is Trad4U bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trad4U op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Trad4U de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Trad4U behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 13 Incassokosten 
 

1. Blijft de consument om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerderd met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening van de consument. 

2. Indien Trad4U aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. 

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 
 

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan de consument jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricagefouten. Onze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag waarvoor wij te dezer zake zijn verzekerd. 

2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze: 

    a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of 

    b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of 

    c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de consument gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of 

   d. een in overleg met de consument te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld. 

3. Indien de consument zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds. 

4. Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan consument en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de consument, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar consument woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in Nederland. 5. Behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 1 van deze algemene voorwaarden, is consument niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de consument. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de consument op te slaan. 

 

 

Artikel 15 Overmacht 
 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trad4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trad4U niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trad4U worden daaronder begrepen. 

3. Trad4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trad4U zijn verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Indien Trad4U ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trad4U gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 

Artikel 16 Geschillen 
 

1. De rechtbank van koophandel te Kortrijk , of het Vredegerecht van Kortrijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen . 

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht 
 

Op elke overeenkomst tussen trad4U en de consument is Belgisch recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 18 Wijziging en uitleg van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.