Garantie en retourneren

I. GARANTIE EN RETOURNEREN:

Alle particulier aangekochte elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar (24 maand) garantie (uitgezonderd reinigingsvloeistoffen). Indien het apparaat op BTW-nummer voor bedrijfsgebruik werd aangekocht dan is de garantieperiode 12 maand overeenkomstig de Belgische wet.

Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door ons worden gecompleteerd, dan wel naar onze keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product. 

Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, evenals het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens of na de garantietermijn geschiedt op uw rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen via contacteer ons. Hierna sturen we u een RMA document en nummer toe.

Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik, nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan extreme vochtigheid, warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

Voor reparatieverzoeken dient U steeds een RMA nummer aan te vragen door contact op te nemen met onze technische dienst.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking.

Verzending van vervangende onderdelen tijdens of na de garantietermijn geschiedt eveneens op uw rekening. 

I.I Retourneren, hoe werkt het?

Indien u wenst om goederen terug te sturen aan trad4U gelieve de volgende procedure in acht te nemen:

  1. Neem contact op met trad4U webshop per mail.
  2. Onze klantenservice zal uw aanvraag analyseren en bepalen of de retour geaccepteerd kan worden met de door ons vastgestelde voorwaarden, (zie de garantiebepalingen). Indien de retour akkoord is bevonden kennen we uw herstelling een RMA nummer toe en dient u het artikel franco te verzenden. Retouren zonder expliciete toestemming (per e-mail) van trad4U zullen door ons worden geweigerd.
  3. Indien een artikel binnen de garantietermijn valt, en het defect te wijten is aan een constructiefout, dan heeft u recht op de herstelling van Uw toestel. Mocht het toestel onherstelbaar zijn dan zal dit worden vervangen door een identiek toestel of minstens gelijkwaardig toestel en op onze kosten aan U teruggestuurd worden.
  4. Verzendkosten van het toestel naar ons service centrum zijn steeds voor rekening van de verzender.
Een retourzending dient steeds volgende zaken te bevatten:
  • Het schoongemaakte toestel met alle meegeleverde accesoires en onderdelen.
  • De originele en onbeschadigde verpakking met inbegrip van beschermingsdelen.
  • De aankoopfactuur en het door u ingevulde RMA document.

 

II. BEDENKTERMIJN:

U beschikt over een bedenktermijn van 7 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is.

Indien u tijdens de bedenktermijn echter de artikelen gebruikt, zodanig dat deze beschadigd worden of indien de artikelen gebruikssporen vertonen of -in zijn algemeenheid- indien het gebruik tijdens de bedenktermijn ertoe leidt dat de artikelen door ons niet opnieuw "als nieuw" aangeboden kunnen worden, nadat deze door u teruggestuurd werden, kunnen wij deze artikelen niet voor retour aanvaarden.

Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd, voorzien van alle meegeleverde toebehoren, en in de originele verpakking, samen met een kopie van de factuur, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst der artikelen aan ons terug te sturen.

Vóór het terugsturen dient u contact met ons op te nemen, hierna sturen we u een RMA document en nummer toe. Het transport geschiedt voor uw rekening en risico.

Indien u niet meer beschikt over de de originele en ongeopende verpakking waarin wij u de artikelen hebben toegezonden (met inbegrip van beschermende delen, zoals luchtkussens, schuimplaten en dergelijke) komen de artikelen niet in aanmerking voor terugname. Ook gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld- worden niet teruggenomen.

Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden. De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.